Положення про сайт Запорізької гімназії № 50

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного Сайту Запорізької гімназії № 50 у рамках реалізації проекту створення єдиного інформаційного освітнього простору.
1.2. Web-сайт (далі Cайт) створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи гімназії, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.
1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної діяльності гімназії і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.
1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію Сайту гімназії і розроблене з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності шкільного сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.
1.5. Керівник навчального закладу призначає редактора СайтуЗаступник директора з навчально-виховної роботи), який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації, про видалення чи оновлення застарілої інформації.
1.6. Створення і підтримка Сайту є предметом діяльності шкільної команди. Сайт - це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності гімназії.

2. Мета і задачі шкільного Сайту

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в гімназії, представлення гімназії в Інтернет-спільноті.
2.2. Задачі:
- позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про особливості гімназії, історії її розвитку, про освітні програми та проекти;
- систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу;
- формування позитивного іміджу гімназії;
- здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів;
- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб;
- створення умов мережевої взаємодії гімназії з іншими установами;
- стимулювання творчої активності вчителів та учнів;
- підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;
- сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

3. Інформаційний ресурс Сайту:

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів гімназії, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.
3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.
3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:
- контактна інформація про школу (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);
- дані про адміністрацію, педагогічний та учнівський колективи;
- довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до школи;
- електронні версії організаційних документів загальноосвітнього навчального закладу (Концепція, Програма розвитку, Статут гімназії, локальні акти та положення);
- матеріали по організації навчального процесу, режим навчання;
- навчально-методичні матеріали вчителів гімназії;
- матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;
- електронні каталоги інформаційних ресурсів гімназії;
- інформація про події (свята, конференції, конкурси);
- матеріали про персоналії (керівники, вчителі,учні, випускники, батьківський комітет, ділові партнери гімназії ).
3.4. Заборонено розміщувати на сайті гімназії:
- інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;
- інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.
3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора гімназії. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.
3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із Сайту гімназії.

4. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту.

4.1. Заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії(редактор сайту) відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.
4.2. По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються директором гімназії.
4.3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.
4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:
- зміна дизайну та структури;
- розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових web-сторінок;
- реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.
4.5 Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.
4.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайта.
4.7. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за інформатизацію навчально-виховного процессу(заступника директора з навчально-виховної роботи).
4.8. Поточні зміни структури Сайту здійснюються заступником директора з навчально-виховної роботи, відповідальним за інформатизацію навчально-виховного процесу. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються директором гімназії.
4.9. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень.

5. Персональні дані

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація гімназії зобов’язана забезпечити виконання вимогЗакону України "Про захист персональних даних" ( у ЗМІ від 02.07.2010).
5.2. Відомості про суб’єктів персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних

Кiлькiсть переглядiв: 1454

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.