Англійська моваНаступність у навчанні іноземної мови дітей старшого дошкільного віку та першокласників.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, прийнятого Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462, метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Сучасна система іншомовної підготовки передбачає більш раннє навчання іноземної мови, оскільки старший дошкільний та молодший шкільний вікові періоди є найбільш сензитивними для оволодіння учнями основами іноземного мовлення. Ефективність формування в учнів комунікативної компетентності залежить від неперервності, цілісності, системності та наступності під час вивчення іноземних мов.

Згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти, з 1.09.2012 року іноземна мова впроваджується як обов’язковий предмет з першого класу в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення дітьми іноземної мови в дошкільних закладах освіти розглядається як підготовчий етап до навчання у середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

Навчання дітей іноземної мови в дошкільних навчальних закладах має на меті формування елементарних навичок усного мовлення на основі засвоєння лінгвістичного матеріалу та сприяння загальному розумовому розвитку дошкільного віку. Всі заняття з іноземної мови можна проводити у формі сюжетно-рольової гри, що забезпечить зацікавленість дітей та бажання вчити нове . Така ігрова комунікативна спрямованість заняття сприяє мимовільному осмисленню і запам’ятовуванню дитиною іншомовного матеріалу.


Однак залишається актуальною низка проблем, які необхідно розв’язувати для забезпечення наступності і перспективності дошкільної та початкової ланок освіти. Це такі проблеми, як: неузгодженість змісту навчання дошкільної та початкової освіти; невідповідність методів і прийомів навчання в початковій школі віковим особливостям шестирічних першокласників; неузгодженість критеріїв оцінювання на різних етапах навчального процесу та інші.

Навчання іноземної мови дітей старшого дошкільного віку буде успішнішим, якщо формування у них елементарних навичок і вмінь іноземного усного мовлення забезпечуватиметься сукупністю таких умов:

  • урахуванням специфіки іншомовного матеріалу;
  • ефективним поєднанням різних організаційних форм навчання в умовах дошкільного закладу;
  • інтеграцією занять з іноземної мови у специфічно дитячі види діяльності (ігрову, музичну, ознайомлення з природою) та життєдіяльність;
  • поєднанням методів особистісно орієнтованого навчання іноземної мови у межах комунікативного методу з оптимальними прийомами і засобами навчання .


Саме тому перехід від дошкільного навчального закладу до загальноосвітніх навчальних закладів має носити поступовий характер і базуватися на принципах: особистісно орієнтованого навчання та урахування психолого-педагогічних особливостей дітей молодшого шкільного віку.

На уроках іноземної мови у початковій школі необхідно застосовувати гру як один з найважливіших практичних методів формування умінь усного іншомовного спілкування. Головне завдання вчителя – зацікавити учнів предметом за рахунок використання навчальних, комунікативних, рухливих ігор, дитячих пісень, римівок, лічилок, віршів та підготувати їх до вивчення предмета в класно-урочній системі. Не доцільним, на думку сучасних методистів, у першому класі є вивчення граматики, читання по транскрипції, словникові диктанти, вивчення текстів на пам’ять обсягом більше 3-4 речень. Саме тому навчально-методичний апарат підручників повинен враховувати психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Тому підручник з іноземної мови для 1 класу дещо відрізняється від підручників для наступних класів, оскільки шестирічна дитина ще не має досвіду навчання.

Для забезпечення наступності у навчанні доцільно протягом всього курсу навчання іноземної мови дотримуватися єдиної стратегії навчання, узгодженості у використанні методів, прийомів, форм і засобів навчання іноземної мови. Саме така організація навчально-виховного процесу забезпечує чітке формулювання і досягнення цілей навчання кожного ступеня при взаємодії між ними. Подібна взаємодія досягається через наскрізні програми з іноземної мови та через використання посібників, які послідовно ведуть дитину від дошкільного етапу навчання до початкової школи і від початкової школи до середньої.

Бібік Л.П.

/Files/images/англ м 10.jpg/Files/images/англ м 5.jpg/Files/images/англ м 6.jpg/Files/images/англ м 8.jpgІгротехніка як метод навчання англійської мови в молодшій та середній школі

/Files/images/англ м 11.PNG Сучасна система іншомовної підготовки передбачає більш раннє навчання іноземної мови, оскільки старший дошкільний та молодший шкільний вікові періоди є найбільш сензитивними для оволодіння учнями основами іноземного мовлення.

Молодший шкільний вік несе в собі великі можливості в пізнанні оточуючого світу, в тому числі і засобами англійської мови. Плідним грунтом для цього є пізнавальна діяльність, що реалізується в іграх, які відповідають віковим особливостям дітей шкільного віку.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Справжній педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати ігротехнічні ситуації на уроках англійської мови.

/Files/images/англ м 12.PNG Ігрова діяльність на уроці допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Навчальні ігри мають не тільки величезну методичну цінність, вони дуже цікаві як для учнів, так і для вчителя.

Працюючи в 5-7 класах гімназії №50, де першою іноземною мовою є французька (вивчається з 1 класу), а англійська мова вивчається як друга іноземна з 5 класу, ми дійшли висновку, що діти цього віку набагато простіше та ефективніше засвоюють матеріал в ігротехнічних ситуації. За допомогою ігротехнічних ситуацій ми досягаємо високих результатів в читанні, письмі, говорінні, при введенні НЛО, граматичного матеріалу на різних етапах уроку. Головною метою використання ігор на своїх уроках англійської мови ми вважаємо перехід від репродуктивного етапу (ігри) до продуктивного (спілкування англійською).

/Files/images/англ м 13.PNG/Files/images/англ м 4.JPG/Files/images/англ м 3.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 431

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.