Облік проходження педагогами гімназії підвищення кваліфікації в 2021 роціПІБТемаСуб'єкт підвищення кваліфікаціїОбсягВидФормаСтрокиДокумент
Гузеватий А.Ю.1.Актуальні проблеми викладання
суспільних дисциплін 2.Інноваційні
підходи до розвитку дослідницьких
здібностей учнів-членів МАН України
3.Підвищенн кваліфікації за профілем
історія і праознавство+Діджиталізація
і використання інформаційно-
комунікативних та цифрових
технологій в освітньоиу процесі
1.ЗОІППО
2.МОН України, Національна академія
наук України, Нац.центр "МАН
України"
3.ЗНУ
1.6 год
2.15 год
3.30 год
1.семінар
2.семінар-
практикум
3.курси
1.дистанційна
2.дистанційна
3.дистанційна
1.27.08.2021
2.09.10-10.10.2021
3.02.11-17.11.2021
Сахно С.І.
Шенгер В.М.1.Учителі французької мови
2."Аналіз типових помилок абітурієнтів, виявлених під час тернінгових сесій з англійської мови"
3."Управління якістю освіти в школі"
4."Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості"
5.Évaluer les compétences orales à l’aide du numérique
L’écocitoyenneté en classe de langue
6."Оновлення формату управлінської
діяльності в аспекті професійно-
педагогічної адаптації молодих педагогів"
7.Trucs et astuces pour enseigner le lexique
Le projet créatif en classe de FLE
1.ЗОІППО
2.ЗНУ
3.платформа Прометеус
4.платформа Прометеус
5.Програма підвищення кваліфікації вчителів французької мови Francophonia (Nice)
6.КУ ЦПРПП ЗМР
7.Програма підвищення кваліфікації вчителів французької мови Francophonia (Nice)
1.75 год
2.4 год
3.30 год
4.15 год
5.4,5 год
6.10 год
7.4,5 год
1.курси
2.семінар
3.курси
4.курси
5.вебінар+
майстер-клас
6.міській пілотний
проєкт
7.веьінар+
майстер-клас
1.дистанційна
2.дистанційна
3.дистанційна
4.дистанційна
5.дистанційна
6.дистанційна
7.дистанційна
1.01.03-17.03.2021
2.14.04.2021
3.листопад 2021
4.листопад 2021
5.листопад 2021
6.листопад-грудень 2021
7.грудень 2021
1.свідоцтвоСПК № 02136146/2286-21
2.сертифікат 02125243-1522/2021
3.сертифікат від 16.10.2021
4.сертифікат від 01.12.2021
5.сертифікат від 31.11.2021
6.сертифікат №14-34/21
7.сертифікат від 20.12.2021
Беляєва О.Г.1.Учителі французької мови
2. Заступники директорів закладів освіти усіх типів
3. Керівники ЗО та їх заступники
4. Семінар "Якість освіти та особливості в освітньому законодавстві 2021."
1.ЗОІППО 2.ЗОІППО 3. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 4. Alfred Nobel University1.75 год 2.75 год 3. 27 год 4. 6 год1.курси 2.курси 3.курси 4. семінар1.дистанційна2.дистанційна 3.очно 4.дистанційна1.01.03-17.03.2021 2. 18.01-03.02.2021 3. 22.03-24.03.2021 4. 20.02.20211.свідоцтвоСПК № 02136146/2280-21 2. свідоцтво СПК № 02136146/0350-21 3. посвідчення 07003825 4. сертифікат
МироненкоН.Ф.1.ЗНУ1.30 годин1.курси1. дистанційналистопад 20211.сертифікат
Сербова Н.І.
Черненко А.С.1. Авторське право в інтернеті: що потрібно знати педагогам. 2. Майстер-клас зі створення дидактичних ігор в Power Point. 3. Конструктор тестів, схвалений МОН. Надійний інструмент для перевірки знань. 4. Конструктор уроків, схвалений МОН. Сучасний та якісний інструмент навчання . 5. Тренери НУШ. Зарубіжна література1.Всеосвіта 2.Всеосвіта 3.Всеосвіта 4.Всеосвіта 5.ЗОІППО1.3 години 2. 2години 3.2години 4. 2 години 5.30 годин1-4 вебінари 5.курси1. дистанційна 2.дистанційна 3.дистанційна 4.дистанційна 5.дистанційна1.06.05.2021, 2. 09.06.2021 3. 03.11.2021 4. 10.11.2021 5.13-19.11.20211. Сертифікат 2. Сертифікат 3. Сертифікат 4. сертифікат 5. сертифікат
Кусаїмова Г.В.
Кліпалка О.Д.
Роніна Л.М.
Бондаренко А.П.1. Семінар-практикум з медіаграмотності у межах Всеукраїнського науково-освітнього проекту "Навчатися, щоб навчати"
2. "STEM лабораторія вчителя: онлайн навчання"
3. "Перспективи розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на прикладі Запорізької області"
4. "Трансдиципланірний підхід до навчання природничих дисциплін як засіб формування наукового світогляду особистості"
5. " Онлайн-марафон із цифрової компетентності"
6. Ефективні рішення Google для оптимізації освітнього процесу онлайн
7. “Результативна початкова освіта”
8. “Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати”
9. Особливості викладання в 4 класах НУШ
10.“Доступна робототехніка”
11.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за профілем Інформатика
12"Інформатика в Новій українській школі: перезавантаження"
13. Менторство в Code Club
14. Педагогічний стартап-2021
1. Національний центр "Мала академія наук України"
2. ЗОІППО
3. ЗОІППО
4. ЗОІППО
5. Formula
6. Академія цифрового розвитку
7. Видавничий дім "Освіта"
8.Видавничий дім "Освіта"
9. видавництво Ранок
10. Видавничий дім "Освіта"
11 ЗНУ
12.ЗОІППО
13. Code Club
14.видавництво Ранок
1. 7 годин
2. 3 години
3. 6 годин
4. 3 години
5. 5 годин
6. 3 години
7. 6 годин
8. 6 годин
9. 3 кредита ЄКТС (90 годин)
10. 3 години
11 30 годин
12. 30 годин
13. 6 годин
14. 24 години
1. Семінар-практикум
2. вебінар
3. форум
4. вебінар
5. вебінар
6. онлайн-урок
7.онлайн-конференція
8. онлайн-конференція
9. вебінар
10. онлайн-навчання
11 курси
12. курси
13.тренінг
14.школа майстерності
1. дистанційна
2. дистанційна
3.дистанційна
4. дистанційна
5. дистанційна
6.дистанційна
7.дистанційна
8.дистанційна
9.дистанційна
10 дистанційна
11 дистанційна
12 дистанційна
13.дистанційна
14. дистанційна
1. 16-18 листопада 2021
2. 11 листопада 2021
3. 17 травня 2021
4. 10 листопада 2021
5. 19-24 квітня 2021
6.26 березня 2021
7.12 січня 2021
8.18 лютого 2021
9.28.01.2021
10. 20 травня 2021
11 02.11-17.11.2021
12. 07 червня-15 червня 2021
13.6-7 лютого 2021
14. листопад 2021
1. сертифікат №002861
2. сертифікат ВНК 02136146/5082-21
3. сертифікат № UE17122
4. сертифікат ВНК 02136146/4901-21
5. сертифікат №24042021-4
6. сертифікат №ALLYO-187
7.сертифікат № ВОК- 320
8. сертифікат № ВОКІ- 2156
9.сертифікат №006213
10. сертифікат №РОБ-333
11 сертифікат ПП 02125243-0025/2021
12. сертифікат №02136146-0001221/2021
13. сертифікат CN 100088
14 сертифікат
Гринь І.В.
Коган З.Б.1. «Інноваційні технології у викладанні правничих дисциплін та підготовки учнів до участі у конкурсних правничих заходів»
2.
3.«Актуальні проблеми викладання суспільних дисциплін»
4. Курси «Щодо реалізації Державного стандарту базової середньої освіти до концепції НУШ»
5. Курси за програмою підвищення кваліфікації працівників загальної середньої освіти за профілем історія та правознавство
6. Експертиза комплекту навчальних матерьялів для міського освітнього проекту «School___Z»
7. «Змістовне наповнення дистанційних курсів проекту School_ _Z»
1. ЗОІППО
2 Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Національний центр «Мала академія наук України»
3. ЗОІППО
4.ЗОІППО
5. ЗНУ
6. Міський освітній проект
«School _Z»
7. ЗОІППО
1. 6 годин
2.15 годин
3. 6 годин
4.
5. 30 годин
6. 10 годин
7. 15 годин
1. Семінар
2.Семінар-практикум
3. Семінар
4 курси
5. курси
6.
7.Онлайн-консультація
1. дистанційна
2. дистанційна
3. дистанційна
4. дистанційна
5. дистанційна
6. дистанційна
7. дистанційна
1. 23.03.2021
2.9-10 жовтня 2021
3. 27.08.2021
4. 25.10.-01.11.2021
5. 02.11.-17.11.
2021
6.
7. 12 січня-5 березня 2021
1.Сертифікат серія
ОПС-2021 №590
2. Сертифікат №002212
3.Сертифікат серія
ОПС-2021 №2092
4. Сертифікат (ще неопублікований)
5. Сертифікат ПП 02125243-0089/2021
6. Сертифікат
№207-03/21
Від30 червня 2021 р.
7. Сертифікат
№02136146-000449/2021
Демченко Ф.І.
Діброва Ю.Ю.1. Курси.2.Вебінар 3. Вебінар 4.Вебінар 5. Вебінар 5. Дистанційний урок1. ЗНУ
2. Платформа " Геліантус"
3. Платформа " Геліантус"
4 Платформа " Геліантус"
5. Платформа " Геліантус"
6. Платформа School_Z
1. 30 годин
2.3 години
3. 2 години
4. 2 години
5. 2 години
6 10 годин
1. Курси Підвищення кваліфікації за напрямом біологія
2. Вебінар
3. Вебінар
4. Вебінар
5. Вебінар
6. Розробка
1. Дистайційно 2. Дистайційно 3. Дистайційно 4. Дистайційно 5. Дистайційно 6. Дистайційно1. 02.11.2021-17.11.2021
2. 01.12.2021
3. 03.12.2021..
4.07.12.2021.
5. 20.12.2021
6. 30.06.2021
1.ПП 02125243-0056/2021
2. Сертифікат 36819204
3.Сертифікат 36819204
4.Сертифікат 36819204
5. Сертифікат 36819204
6. Сертифікат 456-03/21
Вовк С.М.1.ЗНУ
2.ГО " Степ" Рада міжнародних наукових досджень та обмінів IRE{
1.30 год
2.30год
1.Онлайн- курс
2.проєкт
1.дистанційно
2.дистанційно
1.02,11.2021-17.11.2021
2.21.09.2020-22.02.2021
1.Сертифікат
2.сертифікат
Немченко Ю.О.
Доля О.О.
Донченко І.С.1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за профілем фізичне виховання. Особливості інклюзивної освіти. 2. Надання першої долікарської допомоги. 3. Нова фізична культура. Настільний теніс. 4. Нова фізична культура. Футбол. 5. Нова фізична культура. Флорбол. 6. Нова фізична культура1. ЗНУ; 2. платформа Edera 3. платформа Prometeus 4.платформа Prometeus 5. платформа Prometeus 6. платформа Prometeus1. 30 год. 2. 3 год. 3. 5 год. 4. 5 год. 5. 5 год. 6. 30 год.1. курси 2. онлайн-курс 3. онлайн-курс 4. онлайн-курс 5. онлайн-курс 6. онлайн-курс1. дистанційна 2. дистанційна 3. дистанційна 4. дистанційна 5. дистанційна 6. дистанційна1. 02.11.2021 - 17.11.2021 2. 05.09.2021 3. 09.09.2021 4. 22.09 2021 5. 06.09.2021 6. 24.09.20211. сертифікат ПП 02125243 - 0059/2021 2. сертифікат 3. сертифікат 4. сертифікат 5. сертифікат 6. сертифікат
Усенко Г.Ю.
Асіама Л.М.1. "Інтерактивні сервіси миттєвого опитування: анкетування, тести, квести" 2. "Особливості онлайн-уроку в початковій школі" 3. "Хмарні технології. Застосуванняу початковій та середній школі" 4. "Професійне зростання через самоосвіту" 5. "Онлайн інструменти Canva, Prezi, LearningApps, Kahoot, Mural, Padlet, Quizziz, Gamelab для організації дистанційного навчання" 6. "Фрмування навичок впровадження гейміфікації в освітній процес" 7. "Розробка нестандартного уроку. Розвиток креативного мислення учнів" 8. "Навчання іноземної мови у новому контексті"1. Платформа Atoms.hub 2. ЗОІППО1. 15 год. 2. 15 год. 3.15 год. 4. 15 год. 5. 15 год. 6. 15 год. 7.15 год. 8. 30 год.1-7 .онлайн- курси 8. очний тренінг1 - 7. дистанційна 8. очна1) 1 - 3: 16-17.01.2021 р. 2) 4-5: 22.03.2021 р. 3) 6-7: 24.03.2021 р. 4) 8: 17-21.08.2021 р.1. Сертифікат № 1245109228108 2. Сертифікат № 12409228 - 107v 3. Сертифікат №1245109228112 4. Сертифікат №683407443133 5. Сертифікат №683407443128 6. Сертифікат №683407443136 7. Сертифікат №683407443135 8. Сертифікат № 02136146 - 0002589/2021
Вакуленко А.В.1. «Фасилітація. Методи та прийоми творчого засвоєння інформації». 2. «Інфографіка. Інструменти створення : Google Charts, Canva, Infogram,
Piktochart, Snappa». 3. «Вдосконалення педагогічного мовлення. Розвиток соціальних навичок
учнів». 4. «Формування ключових умінь та компетенцій вчителя іноземної мови :
спілкування та співпраця». 5. «Використання інтерактивних засобів навчання». 6. "Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно". 7. "Онлайн-тести "НаУрок": ефективна взаємодія з учнями будь-якого віку". 8. "Ще раз про LearningApps та Google Forms: створюємо квести". 9. "Використання вчителем Instagram і Facebook для налагодження якісного освітнього процесу". 10. "Створення єдиного інформаційно-освітнього простору: скетчноутинг, вебквест, інтерактивний плакат". 11. "Ефективне навчання: інструменти для вчителя". 12. "Проектний метод навчання". 13. "Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання. Онлайн-ресурси для урізноманітнення освітнього процесу" 14. "Подкастинг на уроці: сучасно, цікаво та інформативно"
1. Платформа AtomsHub. 2. Платформа AtomsHub 3. Платформа AtomsHub 4. ЗОІППО 5. ЗОІППО 6. платформа "НаУрок" 7. платформа "НаУрок" 8. платформа "НаУрок" 9. платформа "НаУрок" 10. платформа "НаУрок" 11. платформа "НаУрок" 12. платформа "НаУрок" 13. платформа "Всеосвіта" 14. платформа "НаУрок" 15. ЗНУ1. 6 годин 2. 6 годин 3. 6 годин 4. 16 годин 5. 24 години 6. 2 години 7. 2 години 8. 2 години 9. 2 години 10. 2 години 11. 24 години 12. 24 години 13. 2 години 14. 2 години 15. 30 годин1. тренінг в рамках Всеукраїнської наукової онлайн-конференції 2. тренінг в рамках Всеукраїнської наукової онлайн-конференції 3. тренінг в рамках Всеукраїнської наукової онлайн-конференції 4. тренінг 5. тренінг 6. вебінар 7. вебінар 8. вебінар 9. вебінар 10. вебінар 11. курси 12. курси 13. вебінар 14. вебінар 15. курси1. дистанційна
2. дистанційна
3.дистанційна
4. дистанційна
5. дистанційна
6.дистанційна
7.дистанційна
8.дистанційна
9.дистанційна
10 дистанційна
11 дистанційна 12. дистанційна 13. дистанційна 14. дистанційна 15. дистанційна
1. 10-11.04.2021 2. 10-11.04.2021 3. 10-11.04.2021 4. 26.04-29.04.2021 5. 17.05-11.06.2021 6. 14.04.2021 7. 20.10.2021 8. 02.11.2021 9. 01.11.2021 10. 17.11.2021 11. листопад 2021 12. грудень 2021 13. 10.11.2021 14. 19.10.2021. 15. 6.12-1. сертифікат 2. сертифікат 3. сертифікат 4. сертифікат 5. сертифікат 6. свідоцтво 7. сертифікат 8. сертифікат 9. сертифікат 10. сертифікат 11. свідоцтво 12. свідоцтво 13. сертифікат 14. сертифікат 15. сертифікат (очікується)
Тоцька Н.А.
Чекмарьова Л.Д.1.«Онлайн – сервіси для вчителів»
«Інтерактивне навчання»
2."SELFIE 2020-2021, session 3" саморефлексії SELFIE
3.«Аналіз типових помилок абітурієнтів, виявлених під час тренінгових сесій»
4.«Навчання іноземної мови у новому контексті»
5. Програма дистанційного навчання,Модуль «Франкофонія»
1.національна платформа з цифрової грамотності - Міністерства цифрової трансформації України
2.освіти, молоді, спорту і культури
Європейської комісії
3.ЗНУ
4.ЗОІППО
5.За підтримки Посольства Франції та Французького інституту в Україні та
здійснюється спільно з Міністерством освіти і науки України.
1).8 годин
2).1 година
3).4 години
4).30 годин
5).13,5 годин
1.проходження партнерського курсу
2.опитування
3.семінар
4.тренінг для вчителів французької мови в початковій школі.
5.Навчання та тренінги для вчителів з французької
мови
1.дистанційна
2.дистанційна
3.дистанційна
4.очно
5.дистанційна
1).Січень 2021
2).26 квітня 2021
3).14.04.2021
4).17 по 21 серпня 2021
5)жовтень, грудень, січень 2021-2022
1.сертифікат від 22 січня 2021
2. Сертифікат від 26 квітня 2021
3. Сертифікат 02125243-1520/2021
4.сертифікат 02136146-0002590/ 2021
5.Свідоцтво от 31.11.2021
Штепа Т.Г.1.Вчителі французької мови 2 Всеукраїнська наукова онлайн конфкркнція Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища школи(алгоротм створення навчального відео на смартфоні, Методи реалізації учнів. створення мотивуючого середовища) 3. онлайн-навчання в інтерактивній школі творчого вчителя 4.«Безпечний освітній простір - формування превентивного освітнього середовища»1.ЗОІППО 2.ІППО 3.видавництво Ранок 4.75 годин 2.-6 годин 3.1 год 4. 4 годинкурси підвищення кваліфікації 2-онлайн конференція 3.-онлайн-навчання 4.онлайн тренінг1.дистанційна 2.дистанційна 3.дистанційна 4. дистанційнаберезень 2021 н.р. 2.серпень 2021. 3.листопад 2021 4 30.06.20211.сертифікат спк№02136146/2287-21 2. сертифікат 7517103311221 3.сертифікат Y 2011211149892C2E4 4. сертифікат 235-31/21
Дерев'янко О.В.1. Організація роботи пришкільних мовних таборів, методика роботи, організація навчального простору онлайн
2. Викладання іноземноі мови в 5-9 класах НУШ
3. Методика викладання
4. Аналіз типових помилок абітурієнтів, виявлених під час тренінгових сесій з англійської мови
5. Ефективний урок англійської мови з використанням флешкарток в молодших класах
1. Тренінговий центр GoCamp 2. Teaching english in the new context, grades 5-9 ЗОІППО, Британська Рада 3. Центр Поліглот 4. ЗНУ 5. Динтернал Едьюкейшн1. 48 годин 2. 30 годин 3. 2 години 4. 4 години 5. 2 години1. Навчання 2. Курси підвищення 3.Конференція 4. Підвищення кваліфікаціі 5. Тренінг1. синхрон, асинхрон, практика 2. Онлайн 3. Онлайн 4. Дистанційно 5. Онлайн1. 20.09-01.10.2021 2. 18.11-17.12.2021 3. 20.01.2021 4. 14.04.2021 5. 20.01.20211. Сертифікат No GC_1868 від 07.10.2021 2. Сертифікат очікується 3. Сертифікат 4. Сертифікат 02125243-1500/2021 5. Сертифікат DE-40-2001202117-8594
Чуприна Н.В.1. Around the World
2.Осбливості викладання в режимі онлайн
3.Вчителі англійської мови
1.GoCamp
2.ЗНУ
3. ЗОІППО
1. 48 годин 2.30 годин
3. 75 годин
1. онлайн проект 2.смінар-пракикум
3. курси ЗОІППО
1.дистанціно
2. дистанційно
3. дистанційно
1. 15.09- 01.10.2021
2. 27.10-17.04.2021
3. 27.09- 13.10.2021
Сертифікат
2. Сертифікат
3. Свідоцтво
Самойленко І.Р.1. Викладання англійської мови. Діджиталізація та використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. 2. Іноземна мова дистанційно: особливості викладання в режимі online. 3. Around the world. Afterschool .4. Оновлений змісту навчання сучасної школи : змішане навчання. 5. Траєкторія професійного розвитку педагогічних працівників1. ЗНУ 2.ЗНУ 3. GoCamp 4. ЗОІППО 5. комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Запорізької міської ради1. 30 год 2. 30 год 3. 48 год 4. 161. Підвищення кваліфікації 2. Підвищення кваліфікації 3. Онлайн проєкт 4. Тренінг 5. Онлайн проєкт1. дистанційно 2. дистанційно 3. дистанційно 4. дистанційно 5. дистанційно1. 02.11.2021-17.11.2021 2. 27.10.2020-17.04.2021 3. 15.09.2021-01.10.2021 4. 17.05.2021-20.05.2021 5. лютий 2021-квітень 20221. Сертифікат 2. Сертифікат 3. Сертифікат 4. Сертифікат
Лопухов О.В.1. Ефективний урок англійської мови з використанням флешкарток в молодших класах. 2. Topics into tasks: English Communication for Real. 3. Ритміко-пісенний матеріал - незамінний компонент уроку англійської. 4. Емоційний інтелект - професійна потреба та інструмент сучасного вчителя. 5. Навчання граматиці англійської мови в молодших класах: 5-ти кроковий підхід. 6. Ефективне використання сюжетних історій для захопливих уроків в молодших класах. 7. Аналіз міжнародного іспиту PTE - Частини "Читання" та "Аудіювання". 8. Аналіз міжнародного іспиту PTE - Частини "Письмо" та "Говоріння". 9. Екзаменаційний потенціал онлайн платформи MyEnglishLab у підготовці до ЗНО з англійської. 10. Teaching the generation C brain; Can you read that for me?; Getting stuff to stick; six pillars of primary language learning; Unpacking system lessons for primary learners. 11. Фактори якісної екзаменаційної підготовки учнів до іспитів та створення мотивуючого екзаменаційного середовища в класі. 12. Збалансований підхід до вивчення граматики учнями середньої школи з курсом GoGetter (Pearson). 13. Стратегічні інвестиції у власний професійний розвиток: програма професійного розвитку вчителя англійської мови PROTEACH від Dinternal Education. 14. Аналіз типових помилок абітурієнтів, виявлених під час тренінгових сесій з анлійської мови. 15. Інтеграція відеоконтенту в урок та проєктне навчання з курсом GoGetter (Pearson). 16. Використання functional language та відео-контенту, щоб вивести учнів на якісно новий рівень продукування мови. 17. Виклик чи задоволення? Організація змішаного навчання в середніх класах з курсом GoGetter (Pearson). 18. Регіональний компонент на уроках англійської як частина розвитку соціокультурної компетенції учнів. 19. Регіональний компонент на уроках англійської як частина розвитку соціокультурної компетенції учнів. 20. Міжнародна сертифікація Communiation Skills for Business: навички спілкування - важливий крок до професійного розвитку; 21. Міжнародний сертифікат Microsoft Certified Educator як запорука професійного розвитку. 22. Діагностичні тести від нового покоління від Pearson: незалежне оцінювання онлайн. 23. Топ-10 малобюджетних ресурсів, які мають бути під рукою кожного вчителя англійської в початковій школі. 24. Сучасні автентичні ресурси для якісного змішаного навчання в початковій школі: Fly High Ukraine. 25. Сучасні автентичні ресурси для якісного змішаного навчання в початковій школі: Team Together. 26. Руйнуємо стереотипи: нестандартні та мотивуючі ідеї диктантів. 27. Ефективне використання платформи MyEnglishLab для дистанційного навчання. 28. Сучасні автентичні ресурси для якісного змішаного навчання в старших класах: High Note. 29. Як цікаво розпочати урок англійської мови? Ефективні вправи, які не потребують підготовки. 30. Інтерактивні онлайн-компоненти до підручників Pearson: вивчення англійської за будь-яких умов. 31. Новий погляд на улюблені граматичні ігри на уроці англійської мови. 32. Сучасні автентичні ресурси для якісного змішаного навчання в середніх класах: Wider World. 33. Cучасні лайфхаки для ефективної організації онлайн-уроків у початковій школі. 34. Інтерактивний онлайн-кабінет вчителя як ефективного викладання англійської мови офлайн та онлайн. 35. Формування навичок письма та читання в першому класі НУШ. 36. Онлайн навчання у початкових класах: рецепт успіху. 37. Потужна екзаменаційна підготовка у новій генерації автентичних ресурсів Pearson: HMK Formula. 38. Сучасні лайфхаки для ефективної організації онлайн-уроків у початковій школі. 39. 8 мотивуючих варіантів домашньої роботи, що сподобаються сучасним учням. 40. Сучасні автентичні ресурси для якісного змішаного навчання в початковій школі: Fly High Ukraine. 41. Ефективне використання платформи MyEnglishLab для дистанційного навчання. 42. Інтерактивні онлайн-компоненти до підручників Pearson: вивчення англійської за будь-яких умов. 43. Інтерактивний онлайн-кабінет вчителя як ефективного викладання англійської мови офлайн та онлайн. 44. Cambridge October Conference. 45. Викладання іноземної мови в 5-9 класах НУШ. 46. Principles of Assessing Young Learners. 47. How to combine exam preparation and life competencies. 48. Експертність у викладанні граматики та лексики: ідеї та методи. 49. Культурологічний аспект уроку англійської мови: святкування Різдва у Великій Британії. 50. Інструмент вчителя старшої школи: банк додаткових ресурсів Upper Secondary Academy для надзвичайних уроків англійської. 51. Інструмент вчителя молодших класів: банк додаткових ресурсів Primary Academy для надзвичайних уроків англійської. 52. Культурологічний аспект уроку англійської мови: святкування Різдва у Великій Британії. 53. Learning Oriented Assessment: feedback and motivation for young learners.1. 2 години;
2.3 години;
3. 2 години; 4. 2 години; 5. 2 години; 6. 2 години; 7. 2 години; 8. 2 години; 9. 2 години: 10. 5 годин; 11. 2 години; 12. 2 години; 13. 2 години; 14. 4 години; 15. 2 години; 16. 2 години; 17. 2 години; 18. 2 години; 19. 2 години; 20. 2 години; 21. 2 години; 22. 2 години; 23. 2 години; 24. 2 години; 25. 2 години; 26. 2 години; 27. 2 години; 28. 2 години; 29. 2 години; 30. 2 години; 31. 2 години; 32. 2 години; 33. 2 години; 34. 2 години; 35. 2 години; 36. 2 години; 37. 2 години; 38. 2 години; 39. 2 години; 40. 2 години; 41. 2 години; 42. 2 години; 43. 2 години; 44. 4 години; 45. 60 годин; 46. 1 година; 47. 1 година; 48. 2 години; 49. 2 години; 50. 2 години; 51. 2 години; 52. 2 години; 53. 1 година.
1. Тренінг; 2. Тренінг; 3. Тренінг; 4. Тренінг; 5. Тренінг; 6. Тренінг; 7. Тренінг; 8. Тренінг; 9. Тренінг; 10. Вебінар; 11. Тренінг; 12. Тренінг; 13. Тренінг; 14. Підвищення кваліфікації; 15. Тренінг; 16. Тренінг; 17. Тренінг; 18. Тренінг; 19. Тренінг; 20. Тренінг; 21. Тренінг; 22. Тренінг; 23. Тренінг; 24. Тренінг; 25. Тренінг; 26. Тренінг; 27. Тренінг; 28. Тренінг; 29. Тренінг; 30. Тренінг; 31. Тренінг; 32. Тренінг; 33. Тренінг; 34. Тренінг; 35. Тренінг; 36. Тренінг; 37. Тренінг; 38. Тренінг; 39. Тренінг; 40. Тренінг; 41. Тренінг; 42. Тренінг; 43. Тренінг; 44. Вебінар; 45. Курси підвищення кваліфікації; 46. Вебінар; 47. Вебінар; 48. Тренінг; 49. Тренінг; 50. Тренінг; 51. Тренінг; 52. Тренінг; 53. Вебінар.1. Онлайн; 2. Онлайн; 3. Онлайн; 4. Онлайн; 5. Онлайн; 6. Онлайн; 7. Онлайн; 8. Онлайн; 9. Онлайн; 10. Онлайн; 11. Онлайн; 12. Онлайн; 13. Онлайн; 14. Дистанційно; 15. Онлайн; 16. Онлайн; 17. Онлайн; 18. Онлайн; 19. Онлайн; 20. Онлайн; 21. Онлайн; 22. Онлайн; 23. Онлайн; 24. Онлайн; 25. Онлайн; 26. Онлайн; 27. Онлайн; 28. Онлайн; 29. Онлайн; 30 Онлайн; 31. Онлайн; 32. Онлайн; 33. Онлайн; 34. Онлайн; 35. Онлайн; 36. Онлайн; 37. Онлайн; 38. Онлайн; 39. Онлайн; 40. Онлайн; 41. Онлайн; 42. Онлайн; 43. Онлайн; 44. Онлайн; 45. Дистанційно; 46. Онлайн; 47. Онлайн; 48. Онлайн; 49. Онлайн; 50. Онлайн; 51. Онлайн; 52. Онлайн; 53. Онлайн.1. 20.01.2021; 2. 21.01.2021; 3. 28.01.2021; 4. 08.02.2021; 5. 16.02.2021; 6. 23.02.2021; 7. 02.03.2021; 8. 05.03.2021; 9. 05.03.2021; 10. 23.03.2021; 11. 30.03.2021; 12. 07.04.2021; 13. 14.04.2021; 14. 14.04.2021; 15. 15.04.2021; 16. 16.04.2021; 17. 19.04.2021; 18. 13.05.2021; 19. 18.05.2021; 20. 03.06.2021; 21. 10.06.2021; 22. 17.06.2021; 23. 16.08.2021; 24. 17.08.2021; 25. 18.08.2021; 26. 19.08.2021; 27. 19.08.2021; 28. 26.08.2021; 29. 27.08.2021; 30. 30.08.2021; 31. 30.08.2021; 32. 02.09.2021; 33. 03.09.2021; 34. 06.09.2021; 35. 08.09.2021; 36. 09.09.2021; 37. 09.09.2021; 38. 14.09.2021; 39. 15.09.2021; 40. 16.09.2021; 41. 17.09.2021; 42. 20.09.2021; 43. 22.09.2021; 44. 28.10.2021; 45. 08.11.2021 - 17.12.2021; 46. 11.11.2021; 47. 25.11.2021; 48. 25.11.2021; 49. 09.12.2021; 50. 09.12.2021; 51. 06.12.2021; 52. 17.12.2021; 53. 16.12.2021.1. Сертифікат; 2. Сертифікат; 3. Сертифікат; 4. Сертифікат; 5. Сертифікат; 6. Сертифікат; 7. Сертифікат; 8. Сертифікат; 9. Сертифікат; 10. Сертифікат; 11. Сертифікат; 12. Сертифікат; 13. Сертифікат; 14. Сертифікат 02125243-1510/2021; 15. Сертифікат; 16. Сертифікат; 17. Сертифікат; 18. Сертифікат; 19. Сертифікат; 20. Сертифікат; 21. Сертифікат; 22. Сертифікат; 23. Сертифікат; 24. Сертифікат; 25. Сертифікат; 26. Сертифікат; 27. Сертифікат; 28. Сертифікат; 29. Сертифікат; 30. Сертифікат; 31. Сертифікат; 32. Сертифікат; 33. Сертифікат; 34. Сертифікат; 35. Сертифікат; 36. Сертифікат; 37. Сертифікат; 38. Сертифікат; 39. Сертифікат; 40. Сертифікат; 41. Сертифікат; 42. Сертифікат; 43. Сертифікат; 44. Сертифікат; 45. Сертифікат (очікується); 46. Сертифікат; 47. Сертифікат; 48. Сертифікат; 49. Сертифікат; 50. Сертифікат; 51. Сертифікат; 52. Сертифікат; 53. Сертифікат.
Тенюх Д.А.
Коростильова І.А.
Серебрякова Ю.С.
Тертична О.О.
Дробна І.В.УСПІШНЕ ВЧИТЕЛЮВАННЯ – ПРОСТІ РЕЦЕПТИ НА ЩОДЕНЬПлатформа Prometheus6 годинкурсидистанційнаберезеньсертифікат
Ісаченко О.О.1."Бери і роби. Змішане і дистанційне навчання" 2. "Недискримінаційний підхід у навчанні"1.Едера. 2.Едера.1.20 год. 2.32 годкурсидистанційна1. лютий 2.жовтень1. сертифікат 2. сертифікат
Карасьова Ю.В.УСПІШНЕ ВЧИТЕЛЮВАННЯ – ПРОСТІ РЕЦЕПТИ НА ЩОДЕНЬПлатформа Prometheus6 годинкурсидистанційнаберезеньсертифікат
Кінзерська Н.В.1."Бери і роби. Змішане і дистанційне навчання" 2. "Недискримінаційний підхід у навчанні" 3."Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами". 4. "Фінансова грамотність вчителів та учнів", 5. "Впровадження ігрових технологій на практичних роботах".1. Едера. 2.Едера. 3.Едера. 4. "Освіта". 5."Фонд підтримки інформаційного забеспечення студентів".1. 20 год. 2. 32год. 3.20 год. 4. 15 год. 5. 15 год.1. Курси. 2. Курси.3. Курси. 4. Конференція. 5. Конференціядистанційна1. травень 2. жовтень 3. лютий 4. квітень 5. березень1. сертифікат 2. сертифікат..3. сертифікат 4. сертифікат 5. сертифікат
Клименко Т.О.1.Курси КПУ. 2. ATOMS HUB. 3.Піфагор (платформа Освіти)1.120 год. 2. год. 3.6 год.1. Курси. 2. Конфереція. 3. Конференція.дистанційна1. лютий-березень. 2. жовтень. 3.березень1. свідоцтво. 2. сертифікат. 3.сертифікат
Муха А.М.1. організація освітнього процесу в умовах дист навч. 2.Курси ПК вчит поч кл та вихователів ГПД. 3.Інтегроване навчання. 4. Іноваційний підхід в освіті.1. Інтернет-конференція "На Урок". 2. Курси КПУ. 3. "НаУрок". 4. ATOMS HUB.1. 13 год. 2. 120 год. 3. 2 год. 4. 6 год.1.Конференція. 2. Курси. 3. Вебінар. 4. Конференція.дистанційно1.січень 2. лютий-березень 3. лютий 4 жовтень1. свідоцтво 2. свідоцтво 3. свідоцтво 4. сертифікат
Назаренко Н.В.1. Вихователі ГПД, 2.Інноваційні підходи у освіті.1ЗОІППО , 2 Atoms1.45год., 2.6год.1.курси, 2.конференціядистанційно1.березень,2.жовтень1.свідоцтво, 2. сертифікат.
Гузенко Ю.Ю.1.Інтернет-конференція "На Урок".
2.Платформа AtomsHub.
3. Платформа AtomsHub.
4. Едера.
1. 13 год.
2. 6 год.
3. 6 год.
4. 30 год.
1. конференція. 2. конференція. 3. конференція. 4. онлайн-курсдистанційно1.січень.
2. жовтень.
3. жовтень.
4. січень.
1. свідоцтво.
2. сертифікат.
3. сертифікат.
4. сертифікат.
Веремйова Д.Д.1.Едера. 2 НаУрок. Prometheus1. 20 год, 2.6 год 3.6 год1.Конференція. 2.Конференція3.вебінарДистанційно1січень,жовтень, березень.Сертифікати
Миргородська А.А.
Єременко А.М.
Мороз О.Г.Едера.60 год.Онлайн-курсдистанційно10.10.2021-21.10.2021Сертифікат
Дюдя І.В.1. Безпечний інтернет для учнів та освітян.. 2 . Виховання та розвиток успішної особистості. 3 .АВА-терапія: модель застосування поведінкового керівництва у роботі з дітьми з розладами розвитку. 4. Сучасні стандарти інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 5. Соціальний педагог. 6. Pro Psy «Простір психолога»1. Освітній проєкт «На Урок» 2. Освітній проєкт «На Урок» 3. Центр здоров'я та розвитку «Коло сім'ї». 4. Центр здоров'я та розвитку «Коло сім'ї». 5 . ЗОІППО 6. КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» ЗМР1. 10 год. 2. 10 год. 3. 6 год теорія та 2 год проктика. 4. 6 год теорія та 2 год проктика. 5. 75 год. 6. 4 год1. Інтернет-конференція. 2. Інтернет-конференція. 3. Вебінар. 4. Вебінар. 5. Курси.6. Фестиваль для практичних психологів та соціальних педагогів.1. Дистанційно 2. Дистанційно 3. Дистанційно 4. Дистанційно 5. Дистанційно 6. Дистанційно1. 06.02.2021 2. 04.03.2021 3. 09.03.2021 4. 09.03.2021 5. 31.05.2021 - 16.06.2021 6. 30.06.20211. Свідоцтво. 2. Свідоцтво. 3. Сертифікат. 4. Сертифікат. 5. Свідоцтво СПК № 02136146/4137-21 . 6 . Сертифікат № 69-16/21
Драновська О.В.1. Безпечний інтернет для учнів та освітян.. 2 . Виховання та розвиток успішної особистості. 3 .АВА-терапія: модель застосування поведінкового керівництва у роботі з дітьми з розладами розвитку. 4. Сучасні стандарти інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 5.Pro Psy «Простір психолога» 6. Як/Чи потрібно навчати дитину бути лідером? 7. «Брейн-фітнес. Прості та ефективні вправи для мозку» 8.«Сексуальна освіта молодших школярів». 9. «Ресурс на цілий рік. Техніки турботи про психоемоційне благополуччя для педагогів».1. Всеосвіта. 2. На Урок. 3. Prometheus 4. Центр здоров'я та розвитку «Коло сім'ї» 5.ЗОІППО 6. КПУ (магістратура, участь в 2 конференціях) 7. МОН "PROskills"121 + 2 сесії в КПУ+ 2 конференції1. Інтернет-конференція. 2. Вебінари. 3. Курси.4. Фестиваль для практичних психологів та соціальних педагогів.5.Семінар-тренінг.Дистанційно та очно1. Лютий. 2. Травень 3. Листопад, 4.08.12.2021 р. 5. 19.01.2021 р. 6. 20.01.2021 р. 7. 11.01.2021 р. 8.Сертифікати, свідоцтва
Софронова М.В.
Мельник І.В.
Кiлькiсть переглядiв: 763

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.