Повернутися до звичайного режиму

Методичний вісник гімназії2020-2021 н.р.


Звіти предметних декад

Упродовж 08–19 лютого 2021 року у Запорізькій гімназії № 50 проведено декаду предметів оздоровчо-естетичного та технологічного циклу,у рамках якої відбувалися заходи, спрямовані на повторення, зміцнення, поглиблення знань учнів з інформатики, фізичної культури, трудового навчання, та музики.

Звіт проведення декади предметів оздоровчо-естетичного та технологічного циклу


Звіт про проведення декади початкової школиМетодичне об’єднання класних керівників за темою «Формування та розвиток лідерських якостей"
2019-2020 н.р.

Звіти предметних декад

Декада суспільних наук


Декада української та російської мови і літератури


Декада предметів оздоровчо-естетичного та технологічного циклу2018-2019 н.р.


Сучасний урок

Бажаючи відповідати вимогам сьогодення, педагогічний колектив нашої гімназії бере на себе відповідальність за модернізацію та реформування освітнього процесу, а також приділяє постійну увагу послідовному зростанню професійно-фахової компетентності і творчого потенціалу педагогів, зростанню рівня мотивації, підвищенню якості освіти учнів, розвитку їхніх талантів та обдарувань. Метою своєї діяльності вчителі іноземних мов вбачають виховання конкурентоспроможної особистості, яка володіє ключовими компетентностями та здатна жити, вчитися і працювати у багатомовній спільноті.

2 травня вчителі іноземних мов відвідали урок англійської мови, який без перебільшення можна назвати сучасним. Вчитель Дерев’янко Олена Володимирівна поділилася методичними родзинками, які вона використовує для активізації пізнавальної діяльності учнів, залучення їх в процес самостійного пошуку, розвитку інтересу до іноземної мови, історії, культури, звичаїв англомовних країн.

Протягом уроку в 5-Б класі педагог вищої категорії, використовуючи технологію співробітництва, вчить своїх учнів думати, спілкуватися, творчо вирішувати поставлені завдання.

Присутні колеги, вчителі англійської, французької та іспанської мов, як молоді так і досвідчені, були вражені результатом спільної діяльності вчителя та учнів. Діти із задоволенням розмовляють англійською (розповідають та запитують про святкування Пасхи в Україні та Великобританії), грають в ігри («Хто хоче стати мільйонером»), пишуть, слухають та співають.

Можна бути впевненим, що набуті на уроці Олени Володимирівни знання її учні зможуть застосувати в будь-якій ситуації.


Галерея "Сучасний урок англійської мови"Семінар «Інновації в навчанні. Шляхи впровадження: проблеми та здобутки»

З метою підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, модернізації навчального контенту освітньої системи гімназії 12 квітня 2019 року було проведено семінар «Інновації в навчанні. Шляхи впровадження: проблеми та здобутки». Для досягнення більш ефективного результату щодо обміну досвідом семінар пройшов по секціях.

Вчителі іноземних мов під керівництвом тренерів вчителів французької мови Антонець О.В., Коваленко О.О. навчалися використовувати інноваційні засоби такі як он-лайнові сервіси Kahoot, Jeopardylab для підвищення мотивації учнів до вивчення іноземних мов. Вчитель англійської мови Дерев’янко О.В. запропонувала метод сторітеллінга для розвитку іншомовної компетентності учнів. Оскільки сучасні діти багато часу проводять онлайн, реальне спілкування стає мистецтвом, якому потрібно навчати.

Вчителі російської мови та літератури, української мови та літератури, до яких приєдналися вчителі суспільних наук опрацювали наступні питання:

1. Стилістичний практикум як засіб розвитку мовної грамотності учнів. Вчитель російської мови та літератури Мироненко Н.Ф. поділилася власним досвідом, зауважила, що така форма сприяє зацікавленості учнів, мотивує дотримуватись мовних норм у повсякденному житті.

2. Тайм-менеджмент у навчанні. Коган З.Б. розповіла про основні принципи тайм-менеджменту, познайомила з роботою з пам’ятками як однією з форм, що впорядковує роботу та вчить розраховувати час.

3. Онлайн-тестування на уроках мови та літератури. Черненко А.С. познайомила з онлайн-тестами «На Урок». Така форма дозволяє:

- перевірити знання учнів,

- оперативно оцінити (результати з’являються на відповідній сторінці «На Урок» у розділі «Результати тестування»),

- урізноманітнити форми роботи на уроці,

- розвивати навички виконання тестів зі смартфонів та комп’ютерів,

- після виконання тесту учні мають можливість побачити власні помилки.

Вчителі спробували виконати завдання тесту за твором М.Твена «Пригоди Тома Сойєра».

З вчителями початкової школи своїми доробками поділилися молоді педагоги гімназії. Під керівництвом тренерів Веремйової Д.Д., Деркач Я.В. вчителі опрацювали основні методи розвитку критичного мислення на уроках в молодшій школі.

Вчителі математично-природничого циклу практично освоїли застосування такого інструменту як QR-код в освітньому процесі. Вчитель математики Роніна Л.М. показала техніку роботи та переваги використання QR-кодів як елементу квест-уроку, інструменту для прискорення поширення інформації, інструмент звітності роботи учнів (на думку вчителя, це-універсальний спосіб контролю за виконанням групової чи індивідуальної роботи), додаткового інструменту для опрацювання літератури. Цікавими методичними знахідками щодо мотивації учнів поділилася вчитель хімії Резніченко С.Б.

Вчителі секції оздоровчо-естетичного та технологічного циклу акцентували увагу на застосуванні таких інноваційних технологій, а саме: інтерактивні технології, інформаційно-комунікаційні технології; ігрові технології та технології «перевернутого навчання».

Гринь Ірина Володимирівна, вчитель інформатики, зосередила увагу на практичному втіленні технології «перевернутого навчання». Принцип навчання, за яким засвоєння нового матеріалу відбувається вдома, а час аудиторної роботи виділяється на виконання вправ, завдань, проведення практичних робіт, індивідуальні консультації вчителя. Ірина Володимирівна ознайомила з цифровим інструментарієм, який доцільно використовувати з дидактичних міркувань: електронна пошта, форум, блог, чати та соцмережі (Facebook, Skype, Viber, Instagramm тощо), в яких поряд зі звичайним текстовим чатом чи демонстрацією аудіо- та відео-файлів надається можливість синхронного використання складних конференц-інструментів зі спільним доступом до ресурсу. Спільно зі вчителями було проаналізовано та апробовано онлайнові сервіси для створення мультимедіаPowToon, де можна створити анімовану презентацію. Animotoдля створення слайд-шоу зі звуковим супроводом та відео-вставками. Обговорювалися варіанти їх втілення в інноваційному уроці.

Як зробити, щоб дитина навчалася із задоволенням? Своїми практичними та методичним напрацюваннями поділилася вчитель інформатики, Проценко Алена Павлівна. Вона продемонструвала один із особливо актуальних освітніх методів в умовах запровадження НУШу - Lapbook. Лепбукінг – ефективний освітній метод, який дозволяє розвивати різносторонню творчу особистість. Формування креативного компоненту вчителів секції, Проценко А.П. реалізувала в оригинальному майстер-класі по створенню лепбука на тему «Спортивні ігри та розваги».

Розкрив секрет стимулювання інтелектуального розвитку дитини Донченко І.С., вчитель фізичної культури. Ознайомив з кінезіологією – унікальною наукою, що вивчає м’язові рухи у будь-яких проявах. Це одна з здоров’язберігаючих технологій.Ілля Сергійович провів огляд кінезіологічних вправ, які допоможуть зробити навчання простішим.


Галерея "Семінар «Інновації в навчанні. Шляхи впровадження: проблеми та здобутки»"Святкуйте разом маленькі досягнення дітей!

Щорічне традиційне проведення декади предметів оздоровчо-естетичного та технологічного циклу сприяє підвищенню престижу предметів цього циклу серед учнів і батьків, дає змогу багатьом учням розкрити свої таланти та вчить учитися переможно. Це дійсно корисно, вносить різноманітність у шкільне життя, розвиває творчі й інтелектуальні здібності дітей, спрямовує до ціннісного ставлення до себе, до здорового способу життя. Виховує естетичні смаки учнів, вміння працювати в групах, почуття відповідальності, креативності, наполегливості, витримки.

Під час проведення декади з’являється можливість приділити більше уваги та задовольнити різноманітні інтереси кожного зацікавленого й творчого учня, переконати його в тому, що «він творець, володар праці, і від нього самого, від його наполегливості, любові до праці залежить можливість виразити себе, розкрити свої задатки, здібності, бажання» (В.О.Сухомлинський).

Хронологія декади предметів оздоровчо-естетичного та технологічного циклу 2019-2019 навчальний рікДекада вчителів російської та української мови і літератури

Мова – унікальна духовна скарбниця кожного народу, в якій зберігається пам'ять про минуле, віддзеркалюються історія та культура нації. Саме тому кожен повинен вільно володіти рідною мовою, з повагою ставитися до мов інших народів, які населяють нашу країну. Уже традиційно в листопаді проходить декада вчителів російської та української мови і літератури, головна мета якої – прищеплювати інтерес до рідної мови і літератури, в ігровій формі спонукати до вивчення творів українських та російських класиків, виховувати бажання вільно спілкуватися рідною мовою, знати його історію.

Цього року кожен день Декади був присвячений певній книзі, яка «святкує» ювілей. Розпочалось все з «корифея» української літератури – 220 років виповнюється відомій «Енеїді» І.П.Котляревського! Учителя української літератури читали учням уривки з твору, демонстрували презентації, присвячені автору або поемі. 13 листопада іменинником була запалювальна комедія «За двома зайцями» - 135 років! Але іноді здається, що М.Старицький писав її у наш час. Цього ж дня команда учнів гімназії брала участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з української мови, де наші вибороли такі місця:

Рябченко Т. - 11-А, (вчитель Подолянець М.Д.) - 3 місце в районному етапі.

Рєзнікова Д.- 10-Акл (вчитель Демченко Н.Ф., Подолянець М.Д.) – 4 місце в районному етапі.

Гресс Марія-Анжеліка - 7-Б кл (вчитель Довбиш Т.О.) – 3 місце в районному етапі

Лисих А. – 8-А (вчитель Сахно С.І.) – 4 місце в районному етапі

Щербина Г. – 8-Б (вчителі Сахно С.І., Подолянець М.Д.) – 4 місце на районному етапі.

Вітаємо переможців!

Наступного дня святкували 175 років поемі Т.Г Шевченка «Назар Стодоля». У бібліотеці гімназії Демченко Наталія Федорівна провела конкурс на кращого виконавця поезії «українського кобзаря». 15 листопада учні 5-В класу разом з Демченко Н.Ф. провели вікторини для учнів початкових класів, а Довбиш Тетяна Олександрівна провела літературний конкурс для учнів 7 класів за творами українських авторів.

16 листопада «виповнилося» 50 років наймолодшому з «ювілярів» - 50 років книзі Олесі Гончара «Собор». Учні дізналися про історію створення твору, про долю самого письменника. Подолянець Марина Дмитрівна провела конкурс для знавців української мови серед учнів 6 класів. Цього дня команда гімназії змагалась у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури, виборовши такі місця:

Рябченко Т. – 11-А, вчитель Мироненко Н.Ф. – 2 місце.

Видиш А. – 9-Б , вчитель Сербова Н.І., 2 місце.

Туйнова Т. – 9-Б, вчитель Сербова Н.І., 3 місце.

Рєзнікова Д. –10-А, вчитель Черненко А.С. – 5 місце.

Також у рамках Декади відбувся позашкільний захід: Демченко Н.Ф. разом з учнями 8-11 класів відвідали виставу «Сватання на Гончарівці» у театрі ім.Магара.

Наступний тиждень було присвячено добре відомим творам російських письменників. 19 листопада учениці 11-А класу Рябченко Таня та Мелконян Крістіна (вчитель Мироненко Наталія Федорівна) підготували для учнів середньої ланки презентацію про творчість О.Бєляєва та його книгу «Людина-амфібія». Рєзнікова Діана (вчитель Черненко Альбіна Станіславівна) у цей же день захищала свої наукові дослідження на районному етапі захисту МАН.

20 листопада вчителі літератури розповідали про філософську повість-казку А.де Сент-Екзюпері «Маленький принц», якій виповнилося 75 років. Сербова Ніна Іванівна провела для учнів 7 класів літературну вікторину.

21 листопада учні 5-А класу Сапунов Артем та Шевчук Єгор (вчитель Черненко А.С.) провели «Живий журнал» для учнів 1-4 класів за творами К.Чуковського. Хочеться подякувати всім учням за гарні відповіді, особливо першокласникам, які навчаються українською, проте добре знають вірші К.Чуковського.

Ще варто звернути увагу на інтерактивну гру для учнів 5-х класів «Мандруємо Лінгварією», яку проводила Черненко А.С. У напруженій боротьбі перемогла команда 5-Б класу, на другому місці – команда 5-А, на третьому – 5-В класу.

23 листопада вчитель української мови Довбиш Тетяна Олександрівна провела позаплановий захід, присвячений вшануванню жертв Голодомора. Учням 8-11 класів ще раз нагадали про тяжкі сторінки історії, які ми не повинні забувати.

Впродовж двох тижнів біля кабінетів російської та української мови проходила виставка малюнків та художніх робіт учнів школи. Слова великої подяки хочеться сказати на адресу бібліотекара Молдавської Світлани Федорівни, яка підготувала виставку книг-ювілярів. А ще вона рада кожному учню, який завітає до Палацу книжок – у бібліотеку. Саме звідси для багатьох починається подорож сторінками книжок.

Декада пройшла, але у другому семестрі відбудеться ще одне свято – «Гоголь-фест», який готують учні старших класів під керівництвом своїх вчителів російської та української мови. Чекаємо нової зустрічі!


Галерея "Декада вчителів російської та української мови і літератури"«Найважливішим в освіті є не навчання, а пробудження.» (Е.Ренан)

Сучасний вчитель, який бажає або вимушений адаптуватися до змін у суспільстві і в освіті, бере на себе ініціативу розвиватися професійно, підвищувати рівень своєї майстерності, не чекаючи директив зверху. Вчителі іноземних мов гімназії на належному рівні підтримують імідж професіоналів, що цінять важливість різних форм професійної освіти.

15 листопада 2018 року в гімназії відбулося спільне засідання методичних об’єднань вчителів іноземних мов: «Активізація творчого потенціалу та підвищення рівня фахової компетенції вчителів іноземних мов засобами неформальної та інформальної освіти».

Методичний захід розпочала заступник директора з навчально-виховної роботи Шенгер В.М., яка зазначила, що відповідно до сучасних тенденцій в Європі та світі, Закон України «Про освіту» від 2017 року передбачає три види освіти: формальну, неформальну та інформальну. Неформальна та інформальна освіта цікаві тим, що вони зорієнтовані на інтереси та потреби активного слухача; наближують освітні можливості до місця проживання слухачів, використовуючи мережу навчальних і консультаційних пунктів, інформаційних технологій.

Керівник методичного об’єднання вчителів французької мови Антонець О.В. представила свій досвід роботи за програмою PRO FLE, розробленою Міжнародним центром педагогічних досліджень (CIEP) та Національним центром дистанційної освіти Франції (CNED). Ця цифрова платформа для підвищення кваліфікації вчителів французької мови як іноземної дає поштовх для самостійного пошуку прийомів та способів навчання, які використовуються на сучасному уроці.

Вчитель французької мови Штепа Т.Г. розповіла про свої методичні знахідки, які чудово працюють в перших класах Нової Української школи. Для того, щоб прищепити любов до французької мови своїм першачкам, Тетяна Григорівна сама постійно навчається.

Керівник методичного об’єднання вчителів англійської мови Дерев’янко О.В. поділилася деякими «родзинками», про які вона дізналася під час методичних семінарів та тренінгів, організованих видавництвом MM Publications, а також за програмою Go Camp.

Всі виступи носили практичний характер і були цікавими та корисними не тільки для молодих вчителів, а й для досвідчених педагогів.

/Files/images/2018-2019/nozemna_mova/monoz_mova/IMG_20181115_145534.jpg/Files/images/2018-2019/nozemna_mova/monoz_mova/IMG_20181115_150541 (1).jpgЗвіт про проведення декади суспільних наук

З 08.10. – по 20.10 2018 року в гімназії пройшла декада суспільних наук

Мета: - Формування в учнів зацікавленості у вивченні суспільних наук, прагнення долучитись до нових джерел пізнання, знайомство з цікавими сторінками історії, правознавства, географії, розширення кругозору учнів, розвиток індивідуальних здібностей, спонукання до прояву ініціативи та самостійності, робота в колективі, шанобливе ставлення до оточуючого світу.

Було поставлено завдання:

- познайомити з цікавими сторінками предметів суспільного напрямку - поглибити знання учнів методом занурювання в науку, ознайомити з матеріалом, який виходить за межі програми;

- формувати системне уявлення про способи досягнення нових знань , пізнання законів та правил та необхідність їх неухильного виконання;

- виховувати в учнів стійкі навички необхідності виконання правових норм.

Упродовж декади суспільних наук були заплановані та проведені наступні заходи:

1) У відкритті декади суспільних наук (5-11кл. - 08.10) прийняли участь вчителі суспільних наук.

2) На«День міста», «День захисника Вітчизни» (6 – 9кл. - 12-13.10 ) були намальовані стіннівки на задану тему.

3) Було проведено міні – кінолекторії – «Знайомство з рідним містом» (5 –7кл -вибірково.) Коган З. Б.

4) Моє улюблене місто: Відео – подорож «Крокуємо вулицями Запоріжжя», «Моє улюблене місто» – 8кл.., 22.10 Коган З. Б., Бойко П. А., кандидат историчних наук, (Национальной академии наук Украины, кафедра истории Украины, археологии, источниковеденья)

5) Реєстрація на участь у конкурсі «МАН Юніор історик» 7-кл.,була проведена за графіком Коган З. Б.

6) Брейн – ринг на тему: «Цивілізація Давнього Єгипту» 16.10 в 6-а класі провела Васецька Т. О.

7) Круглий стіл –“Конституційне право – нове бачення” 9кл. (було перенесено за домовленістю) ЗНУ – викладач - Верлас Н. В. кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та трудового права.

8) Тематична виставка додаткової літератури для 5 -11кл.- була презентована Молдавською С.Ф. – завідувачем бібліотекою гімназії.

9) Історія рідного міста – Моя мала батьківщина 1-4 (були підготовлені та надані матеріали за запитом)

10) Квест – «Вирушаючи в подорож в минуле» у 5 – б кл. 22.10 провела Васецька Т. О..

11) Участь в шкільному етапі олімпіад з історії, правознавства, географії (7 – 11 класи) - за графіком гімназії (брали участь вчителі 7 – 11кл.)

12) «В пошуках скарбів» а) знайди 10 картин, дай відповідь: назва картини,автор.(перші 10 учнів здобудуть призи) б) знайди 5 невідповідностей в картині (7 – 9 класи) 20.10 Коган З. Б. - брали участь бажаючі.

13) Відкриття. Оформлення географічних світлин 08.10 - Ворожцова І. В

14) «Чарівний світ природи нашого краю» 5 кл.09.10 - Ворожцова І. В

15) «Мандри країнами Європи» веб - квест 10-а кл. 10.10 - Ворожцова І. В

16) Інтелектуальна гра «Ерудіт» 5-6 кл.11.10 - Ворожцова І. В

17) Веб - квест «Цікава географія» 7 класи 11.10 - Ворожцова І. В

18) Кейс – урок «Дивовижні місця України» 8 – 9 кл. 12.10 - Ворожцова І. В

19)Евристичні вікторини по кожному предмету 5 -10 класи;

20)Виготовлення буклетів, колажів з природничих наук;

21)Природа: гра-вікторина « З чого все зроблено» (5-6 кл.), виставка малюнків « Чудовий світ нашого краю» (5-6 класи).

- Відкриття предметної декади розпочалося з представлення учнівської презентації «Все саме цікаве про географію» (Юрчик М. 5-В кл.), яка супроводжувалась музичним журналом « Чудові звуки природи».

Проведені заходи з використання різноманітних форм активізації пізнавальної діяльності та творчих здібностей дітей, показали значний інтерес до історичних та природничих наук, знайшли відгук та підтримку з боку учнів, продемонстрували небайдужість до екологічних проблем, історії рідного міста, та сьогодення нашого краю.

Найбільш активними учасниками і кращими знавцями географічної науки були учні - Оборкіна Женя-5-А, Крамченко Александра-5-А, Юрчик Михайло-5-В, Новікова Катерина- 6-Б, Довжик Дмитро-6-А, Тимченко Олександр-6-Б, ГордіенкоДарья-7-А, Лисих Аліса-8-А, Коваленко Анжеліка-8-А, Ляхов Гліб-8-Б, Мілешко Іван-8-Б, Туйнова Таміла-9-А, Костюк Оля-9-Б,Крамаренко Вероніка-10-А, Подолянець Володимир -10-А.

Активно прийняли участь в декаді з історичного напрямку учні: ГордієнкоД.-7-а, Лисих А.-8-а, Карика П.-7-а, Боровік Т.-8-а, Лехов Г. -8-б,Галушко Н. -8-б, Ажаж К. -8-а, Щербіна Г.- 8-б, Топорець Д. -9-б, Яценко С.- 9-б, Костюк О. – 9-б, Савенков М. – 9-б, Воронін Є. -8-а, Коваленко А. – 8-а, Остапенко Ю.- 8-б, Гресс А. – 7-б, та інші.

Шкільні предметні тижні являються важливим інструментом співпраці між колегами та учнівським колективом; обміном педагогічного досвіду роботи, розвитку творчих здібностей дітей, зацікавленості в вивченні предметів.

Таким чином - мета та завдання декади суспільних наук було виконано.

/Files/images/2018-2019/dekadi/suspln_nauki/IMG_2018-10-25_083236 (1).jpg/Files/images/2018-2019/dekadi/suspln_nauki/IMG_20181025_120017 (1).jpg/Files/images/2018-2019/dekadi/suspln_nauki/IMG_20181022_132702 (1).jpg«Побудова освітнього процесу з позиції особистісного підходу, формування в школярів навичок самостійно оволодівати інформаційними знаннями. Фактори навчання, що суттєво впливають на продуктивність навчальної діяльності учня»

Тримати увагу сьогоднішніх учнів протягом уроку – місія нездійсненна? Для того, щоб учень був мотивований, школа має брати до уваги його захоплення, інтереси, індивідуальні потреби.

«Побудова освітнього процесу з позиції особистісного підходу, формування в школярів навичок самостійно оволодівати інформаційними знаннями. Фактори навчання, що суттєво впливають на продуктивність навчальної діяльності учня» - таким питанням була присвячена педагогічна рада, що відбулася 8 листопада 2018 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Шенгер В.М. нагадала педагогам теоретичні засади особистісно-орієнтованого підходу, розглянувши ознаки технології для практичного застосування при підготовці до уроку, та представила результати анкетування вчителів щодо розуміння та реалізації такої моделі в українській школі на сучасному етапі.

Педагоги гімназії – вчителі української мови Демченко Н.Ф., Подолянець М.Д., вчитель математики Роніна Л.М., вчителі російської мови Сербова Н.І., Мироненко Н.Ф., вчитель французької мови Тоцька Н.А. – представили свій досвід з навчання учнів використовувати різні джерела наукової інформації при опануванні знань.

Друга частина педради була присвячена першим крокам Нової Української Школи. Всі присутні з великим інтересом слухали виступ колеги – вчителя початкових класів Карасьову Ю.В. Педагог поділилася своїми враженнями від дебюту НУШ. Юлія Вікторівна із захопленням і професіоналізмом розповіла про успіхи своїх першачків, про труднощі і відкриття.

/Files/images/2018-2019/novini/pedrada/IMG_20181105_135414.jpgЗвіт про проведення Декади іноземних мов

Методичне об’єднання вчителів французької мови

Поточного року в гімназії замість Тижня було проведено Декаду іноземних мов, яка була запланована з 19 березня 2018, але у зв’язку з насиченістю програми заходи було продовжено до 4 квітня 2017 року.

У заходах з підготовки та проведенню декади було задіяно учнів 1 – 11 класів, що дало змогу залучити дітей всіх вікових груп.

Метою проведення декади вчителі нашого методичного об’єднання визначили підвищення освітнього рівня і якості володіння французькою мовою, розвиток творчої активності учнів, активізацію всіх форм позакласної роботи, підвищення інтересу до мови, розвиток загального кругозору, підвищення культурного рівня.

Понеділок, 19 березня

Декаду відкрила ініціативна група у костюмах, яка привітала учнів та батьків перед початком уроків, подарувавши кожному побажання французькою мовою на фоні фотозони «Паризьке кафе» та у супроводі французького шансону. В ролі парижанок виступили учениці 5 – х класів.

Протягом тижня на уроки до учнів 1-7 класів приходили видатні французькі персонажи, такі як Коко Шанель (Корольова Д., Железнякова А.-підготувала Светашова Д.В.), брати Люм*єр (Єськов Денис, Лахтаренко Леонід-підготувала Асіама Л.М.), королева Ганна Ярославна(Ткаліч Софія-підготувала Тоцька Н.А.), Єдіт Піаф (Ларюшкіна Анна -підготувала Антонець О.В.).

Також протягом тижня учні з 2 по 5 клас прийняли участь у виставці малюнків за темою «Франція моїма очима».

19 березня вчитель Тоцька Н.А. з 7-ми класами переглянули документальні фільми про Францію з метою отримання знань країнознавчого характеру та провели конкурс на найкращого знавця Франції. Найкращою виявилась Данілова Олександра з 7-А класу.

Вікторина «Чи знаєш ти Францію? Символи» пройшла у 2-му класі під керівництвом вчителя Антонець О.В. учениця Аблокатова Софія була визначена найсильнішою.

Вчитель Коваленко О.О. провела проектну роботу серед учнів 9-А класу за темою «Французькі свята», яку підготували Ключка Микита (Noel), Кочергін Г.(St. Valentin), Сіріньок Арсеній (Mardi Gras), Худякова Карина (14 juillet), Кочергін Кирило(Les Toussaints).

Вчитель Чекмарьова Л.Д. провела відео-урок серед учнів 8 класу за темою «Langue francaise, langues de France» та урок-подорож «Візит до Парижу» серед учнів 2 класу.

19 березня вчитель Светашова Д.В. провела конкурс на найкращу презентацію улюбленого французького актора серед учнів 11-А класу. Найкращими були Батова С. та Слобадянюк К. також серед учнів 8 класу було проведено конкурс на найкращого декламатора та на найкращий переклад вірша “Les livres”. Найсильнішими виявилися учні Видиш А. та Марковська Я.

Вівторок 20 березня.

20 березня вчителі Дибська Н.С. та Антонець О.В. провели вікторину «Найрозумніший» у якому найсильнішими було визнані Аблокатова Софія, Березань, Буткевіч, Кліменко, Корнеева, Ніколаєва.

20 березняучні 7-х класів (вчителі Штепа Т.Г., Антонець О.В., Тоцька Н.А.) презентували проект «Зірки французького кіно» та підготували презентації «Мій улюблений актор». Найактивнішими були Зуєв Андрій 7- А, Коваленко Софія 7-Б, Шуканова Вероніка 7-Б, Лисих Аліса, Лучко Вікторія, Кригіна Марьяна, які підготували проектну роботу та свої презентації. Вчитель Штепа Т.Г. підготувала для учнів 7-Б класу урок з інтерактивною дошкою, у ході якого учні продемонстрували свої знання за темою «Канський кінофестіваль».

Вчителем Чекмарьовою Л.Д. було проведено урок-презентацію для учнів 6 класу за темою “La langue francaise dans le monde” та урок-подорож для учнів 8 класу за темою “Les 1o villes les plus riches de France”, в яких кожен з учнів приймали активну участь та демонстрували свої знання.

Середа 21 березня учні 1-х та 2 класів (вчителі Тоцька Н.А. та Штепа Т.Г.) познайомилися з персонажами казок Шарля П*єро та розфарбували розмальовки з емблемою Парижу Ейфелевою вежею та організували французький сніданок, показавши починаючим вивчати мову її мелодичність та мотивуючи дітей до свого відкриття французької мови .

Цей день пройшов під знаком презентацій . Учні організували показ своїх малюнків та стеннівок , за темами, що вивчаються, на другому поверсі біля кабінетів французької мови, на кожен з яких було прикріплена мапа Франції з визначеним містом. Були представлені наступні проекти: “Les sports en France”, “Le cinema francais”, «L’amitie», «Les pays francophons»

Вчитель Чекмарьова Л.Д. провела відео-урок для учнів 6 класів «Париж-місто моїх мрій» Під час уроку учні класу мали змогу «відвідати» відомі місця Парижу, «прогулятися» його проспектами та вулицями, «вдихнути аромат» цього чудового міста разом з вчителем .

Вчитель Асіама Л.М. провела диктант у 10-А, 11-А класах за темою «La francophonie dans le monde», переможцями якого стали Соснова Вікторія та Прус Поліна.

Вчитель Светашова Д.В. організувала серед 9-х класів конкурс на найкращу презентацію улюбленого туристичного напрямку у Франції, у якому перемогли Манукян Настя, Привалова Л, Василенко Богдан, Колодій Савелій, Яценко Яна, Сушко Поліна.

Четверг 22 березня.

Четверг 22 березня розпочався з фотозони «Фотоательє», яке відбувалося у фо*є на першому поверсі. Учні 6 та 7,10 класу допомогли зробити фоторамки, маски та літери PARIS.

Вчитель Асіама Л.М. провела конкурс креативних робіт серед учнів 6-Б за темою «L’Ukraine: les traditions et les coutumes».

У 4-А, 5-х класах вчителями Штепою Т.Г., Антонець О.В., Дибською Н.С. , Тоцькою Н.А. було проведено квест за баснями Ля Фонтена, у рамках якого учням було запропоновано скласти з уривків малюнок басні, розв*язавши кросворди та загадки. Після чого учні ознайомилися з творчістю Ля Фонтена та обрали собі басню для конкурсу на найкращого декламатора.

П*ятниця 23 березня.

Учні 4-А, 5-х класів продемонстрували вміння декламувати басні “Le corbeau et le renard” “La Cigale et la fourmie ”. Найкращими стали Лебедева Марія, Мамедова Феріде, Будяк Артем, Крутій Анастасій, Шевчук Егор, Соловьова Віка,

Середа 4 квітня.

Цього дня був проведений заключний гала-концерт «Чарівні сезони» с показом пре-та-порте, організацію якого взяла на себе Тоцька Н.А. Вчителі Дибська Н.С. та Штепа Т.Г. разом з Тоцькою Н.А. взяли на себе прикрашання актової зали. Учні 7-х класів Подшевалін Арсен, Пушкар Марія, Зуєв Андрій, Таранова Софія були ведучими концерту.

Усі вчителі французької мови підготували учнів для участі у концерті.

Учні молодшої школи представили музичні номери. Кожний виступ був схожий на маленький спектакль: учасники співали і танцювали, демонстрували свої артистичні здібності. Костюми ти аксесуари нагадували зміну пор року. Були задіяно 120 учнів з 2 по 10 клас. Вчителі відмітили наполегливість та старанність наступних учнів: 5-А клас-Лебедева Марія, Мамедова Феріде, Олійник Аліса, Острогляд Вікторія, Скрипниченко Настя, Чаглаян Суденаз, Порожняков Єгор, 5-Б клас-Гур*єва Єва, Авраменко Лариса 6 – Б Показ моделей- Копотева Дарья, Ларюшкіна Анна, Мадай Анастасія, Міщенко Вікторія, 4-А клас- Шувчук , Соловьйова, Сапунов, Крамченко,7-А-Демідова , Харченко, Ткаліч, Коваленко, 9-А класу- Железнякова А, Корольова Д, Тіхій І, 10-А класу- Мікулін , Петрук, Рябченко, Бородіч, Совач.

Висновки

Кожного року тиждень іноземної мови показує, що інтерес до вивчення французької мови учнями нашої школи не знижується. Всі класи із задоволенням беруть участь у заходах. Предметний тиждень має велике загальноосвітнє, виховне та розвиваюче значення. Він не тільки поглиблює й розширює культурологічний кругозір школярів, але й сприяє розвитку їхньої творчої активності, естетичних смаків і, як наслідок , підвищує мотивацію до вивчення мови і культури іншої країни.

Предметна Декада французької мови проведений на достатньому методичному рівні, успішно, результативно, був задіяний творчий потенціал як учнів, так і вчителів. Залучаючи учнів до творчої роботи, вчителі іноземної мови забезпечили їх цікавим матеріалом країнознавчого та ігрового характеру. Вибір мовного матеріалу для кожного заходу визначався можливостями учнів, завдання розподілялися за ступенем складності. Всім дітям була надана можливість розділити радість успіху, самим брати участь у заходах, або підтримувати своїх однокласників.

ФотозвітЗвіт про проведення декади початкових класів

(02 квітня – 13 квітня 2018р.)

Найважливішим із завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове.

Одним з найбільш дієвих способів формування нового ставлення до навчання і пізнання є проведення предметних тижнів у початковій школі.

Цікаво, весело та пізнавально для молодших школярів пройшла декада початкової школи. Вікторини, ігри, квести розвивали творчість школярів, вчили бути спостережливими, кмітливими та креативними. Кожен день мав свою тематику.

Перший день розпочався з відкриття декади початкових класів під назвою «День бантиків». В цей день кожен учень початкової школи прийшов до школи з обов’язковим атрибутом– бантиком. Після закінчення уроків в кожному класі обрали учня з найгарнішим бантиком.

Другий день тижня був присвячений літературному читанню. Учні четвертих класів (класні керівники Дробна І.В. та Карасьова Ю.В.) провели захопливі вікторини для учнів початкової школи. Були проведені не тільки усні вправи, але й рухливі змагання з усної народної творчості.

Третій день тижня був присвячений Королеві усіх наук – математиці. Як показує досвід, засвоєння математики супроводжується значним розумовим напруженням учнів. Для запобігання їхньої перевтоми існує чимало різноманітних методів і прийомів. Кожен клас прийняв участь у квесті «математичні несподіванки». Учням кожного класу треба було порахувати в нашій гімназії такі предмети:парти в початковій школі, двері, вікна, стільці, сходинки, ложки, виделки у буфеті. Учням було дуже цікаво виконувати такі завдання.

Наступний день тижня був спрямований на патріотичне виховання. В цей день учні малювали крейдою на асфальті. Тема цього дня «З Україною в серці».

На День творчості учні початкових класів підготували поробки до свята Великодня. Була організована виставка за цією темою. Учні перших класів прикрашали шкільне подвір’я крашанками. Всі роботи були яскраві, різноманітні, індивідуальні.

До Дня природознавства учні 3-А класу (класний керівник Муха А.М.) презентували свій проект «Бактерії та мікроби». Було цікаво та пізнавально.

До Дня української мови учні початкових класів вирішили зробити невеличку підказку для всіх учнів гімназії. Це були сходинки з назвами частин мови. Було цікаво не тільки учням школи, а й для батьків. У класах були проведені ігри та вікторини з української мови.

І на завершення декади початкових класів класний керівник 4-В класу Кошель М.М. провела музичні перерви (флеш-моб «Роби як ми, роби краще за нас»).

ФотозвітЗвіт про проведення декади суспільних наук

З 09.10.2017 по 20.10.2017 р. в гімназії № 50 (за річним планом) пройшла декада суспільних наук.

Вчителі історії та правознавства Коган З.Б., Васецька Т. О., вчитель географії Ворожцова І. В підготували та провели цікаві, різноманітні змістовні заходи, в яких брали активну участь учні всіх ланок навчання.

Для учнів 1-4кл. проведено захід «Історія рідного міста – Моя мала батьківщина» (вчитель Коган З.Б. за участю учнів 10-а кл.)

Для 5-9 – х класів було проведено міні – кінолекторії «Ми козацького роду» до дня міста (вчитель Коган З.Б.)

Правовий лікбез «Чи знаєш ти свої права и обов`язки» пройшов для учнів 9-10 - х кл (Коган З.Б.)

Величезне задоволення в учнів викликали квест-гра «Сторінки історії» (5-ті кл., вчитель Васецька Т.О.), «Географічний квест» (вчитель Ворожцова І.В., географічна вікторина «КВН» (вчитель Ворожцова І.В.), «Світова скарбниця рекордів» (вчитель Ворожцова І.В.).

У рамках декади проводили різні цікаві та пізнавальніи уроки:

5 класи - «Осінні барви міста», розвивали спостережливість і увагу, фіксували художньою мовою фенологічні зміни в навколишньому середовищі.

6 класи - «Ерудити», розширювали межі своїх географічних знань, виявляли найбільш читаючих, цікавих і ерудованих хлопців.

7 класи - навчалися працювати в команді над реалізацією Веб-квесту «Африка. Цікаві історії »

8-10 класи - представляли найцікавіші і красиві історико - географічні об'єкти України та рідного краю - «Сім чудес України», «Хортиця-наша краса».

Виставка стіннівок до Дня захисника Вітчизни, бесіди про необхідність дотримуватися законів про захист природи «Ми любимо наше місто - «Захистимо природу - захистимо нас», активна участь учнів в шкільному етапі олімпіад з історії, правознавства, географії, в дебатах та виборах президента гімназії та його замісників – всі ці заходи, на думку вчителів та, що надзвичайно важливо, самих гімназистів, - це шанс долучитись до нових джерел пізнання, цікаве занурювання в науку , ознайомлення з матеріалом, який виходить за межі програми.Майстер-класс "Google-інструментарій в практиці вчителя"

Інструментарій сервісу Google відкриває нові перспективи вдосконалення педагогічної майстерності.

Протягом квітня – травня 2107 року в гімназії заплановано провести цикл майстер-класів з використання Google-інструментарія в професійній діяльності вчителя (Google-форма, Google-малюнок, Google-презентація, Відеозустрічі Hangouts Google+, Google-таблиці).

На майстер-класі, який було проведено 31 березня 2017 року вчителем інформатики Гринь І.В., обговорювались можливості використання в роботі педагога такого сервісу, як Google-форма і можливість його перетворення в педагогічний інструмент. Саме Google Форми є гарною підмогою вчителеві. Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування, вікторини та анкети, а також збирати іншу інформацію. Простота і зручність в створенні і користуванні, можливість спільного редагування – це малий перелік усіх можливостей Google Форми.

Відчувається - "очі загорілися"! Вчителі готові …. і це здорово!

Запрошуємо всіх на наступні майстер-класи у квітні!

/Files/images/2017/nform/IMG_20170331_105706 (1).jpg/Files/images/2017/nform/IMG_20170331_105656.jpgЗвіт про проведення декади іноземних мов
(англійська та іспанська мови)
З іноземними мовами в серці…

Нарешті це сталося! 6 березня 2017 року в нашій гімназії розпочалася декада іноземних мов, в процесі якої учні достойно представили англійську та іспанську мови.

9 березня, у четвер всі класи презентували свої творчі роботи у вигляді плакатів, листівок, конкурсних меню, календарів та туристичних пропозицій. Виставка проводилася біля кабінету англійської мови та зібрала багато зацікавлених. В цей же день учні перших класів відвідали «домашній кінотеатр» в актовій залі гімназії, де переглянули аутентичні казки, співали пісні, танцювали та робили веселі вправи.

Наступного дня вже учні старшої ланки, 10-А та 11-А класів демонстрували свої знання про Великобританію та взяли участь у вікторині “Do you know Great Britain?”. Приємно зазначити, що наші зірочки показали неабияку обізнаність в географії, культурі та історії країни, мову якої вони вивчають.

У понеділок, 13 березня естафету перехопили знов наші молодші школярі. Учні 1-Б та 1-В класів вирушили у неймовірну подорож-квест стінами гімназії. Вони виконували завдання, займалися веселою математикою, вгадували та описували тварин – і все це англійською мовою! В кінці своєї подорожі кожен клас отримав солодкі призи.

У вівторок учні 2-х та 3-х класів готували свої проекти. Вони випустили яскраві шкільні альманахи про відомих людей нашої школи. Найцікавішими були визнані роботи 3-Б класу, які підготували стіннівки про вчителя початкових класів Карасьову Ю.В. та працівника буфету Антоніну Михайлівну. Наші колеги з задоволенням прийняли ці подарунки від дітей.

Четвер пройшов під гаслом любові до читання. “We Love Reading English” – саме такі слова лунали впродовж всього дня в стінах гімназії. Учні старших класів підготували виставку художньої літератури. Учасники конкурсу FreshView Мясна Анастасія та Острогляд Юлія представили на розсуд однокласників свої роботи. Молодша та середня ланки змагалися в умінні красиво розповідати вірші, а учні 6-А класу відвідали Обласну бібліотеку – захід «Вікно в Америку», на якому познайомилися з національними іграми цієї країни.

На завершення декади відбулося урочисте закриття, під час якого всі активні учасники та переможці були нагороджені сертифікатами та подарунками у вигляді пісень, танців та гарного настрою.

Чекаємо на зустріч наступного року!

ФотозвітЗвіт про проведення

Декади іноземних мов

Методичне об’єднання вчителів французької мови

Поточного року в гімназії замість Тижня було проведено Декаду іноземних мов, яка була запланована з 06 березня до 17 березня 2017, але у зв’язку з насиченістю програми заходи було продовжено до 22 березня 2017 року. У заходах з підготовки та проведення декади брали участь учні 1 – 11 класів, що дало змогу залучити дітей всіх вікових груп.

Метою проведення Декади вчителі нашого методичного об’єднання визначили підвищення освітнього рівня і якості володіння французькою мовою, розвиток творчої активності учнів, активізацію всіх форм позакласної роботи, підвищення інтересу до мови, розвиток загального кругозору, підвищення культурного рівня.

Понеділок, 6 березня

Декаду відкрила ініціативна група у костюмах, яка привітала учнів та батьків перед початком уроків, подарувавши кожному емблему Франції – галльського півня.

В ролі мімів виступили учні 8 – х класів Подолянець Володимир та Колодій Савелій.

Найкращим декламатором басні Лафонтена «Ворона і Лиса» виявилася Резнікова Діана (8 – Б клас) (вчитель Светашова Д.В.)

Малюнки на тему «Париж» прикрасили кабінет французької мови №307, де особливо відзначилися Манукян Анастасія (8 – Б клас) та Гаврилова Дарина (10 – А клас) (вчитель Светашова Д.В.).

Учні 1 – Б класу (вчитель Шенгер В.М.) створили галльського півника із кульки, попередньо прослухавши розповідь вчителя про цей символ.

Учні 5 - х класів (вчитель Шенгер В.М.) представили свої проекти «Навіщо я вивчаю французьку».

Вівторок, 7 березня

Учні 1 – В класу (вчитель Антонець О.В.) взяли участь у вікторині «Видатні місця Франції», а учні 3 класу (вчитель Антонець О.В.) переглянули французькі мультфільми.

В Конкурсі малюнків «Символи Франції» проявили себе учні 3 класу (вчитель Штепа Т.Г.). Найкращу роботу представив учень 3 – А класу Бараненко Тимофій.

Учні 6 – х класів (вчитель Антонець О.В.) переглянули документальні фільми про Францію з метою отримання знань країнознавчого характеру.

Четвер, 9 березня

Цей день пройшов під знаком презентацій:

- Презентація «Французька мова у світі» (3 клас) - вчитель Штепа Т.Г.;

- Конкурс на кращу презентацію «Символи Франції» (6 клас) - вчитель Штепа Т.Г. Переможцями стали Коростина Катерина та Мілешко Іван (6 – Б клас);

- Урок – презентація «Знайомство з французькою культурою» (8 клас) - вчитель Овчаренко Я.І.;

- Заочну екскурсію по Парижу провела вчитель Асіама Л.М.

- Учні 5 – х класів (вчитель Антонець О.В.) представили проект «Чому я вчу французьку мову». Слід відмітити роботи Клименко Аліси (5 - А), Гордієнко Дарини (5 - А), Ларюшкіної Анни (5 - Б) та Мадай Анастасії (5 - Б).

- Маленькі учні 2 класу з радістю поринули у світ Карнавалу «Елегантні дітлахи» під керівництвом вчителя Дибської Н.С.

П’ятниця, 10 березня

Для учнів 1 – Б класу вчитель Шенгер В.М. організувала Конкурс малюнків «Моя Франція», де засобами образотворчого мистецтва дітлахи відобразили своє бачення країни, мову якої вони вивчають.

Свої таланти продемонстрували учні 3 класів (групи вчителя Антонець О.В.) в Конкурсі декламації французької поезії, а також Олена Вікторівна організувала і провела інші заходи:

- Проект «Незвичайна Франція: традиції, свята, фестивалі» (6 клас);

- Проект «Сучасна французька музика» (11 клас).

Вікторина «Чи знаєш ти Францію? Символи» пройшла у 4 класах під керівництвом вчителя Дибської Н.С.

У Конкурсі презентацій «Найвідоміші французи» прийняли участь учні 11 класу (вчитель Штепа Т.Г.).

В Конкурсі на кращий літературний переклад вірша «Les livres» невідомого автора перемогли роботи Резнікової Діани (8 – Б клас) та Железнякової Альони (8 – А клас) (вчитель Светашова Д.В.).

Понеділок, 13 березня

У «Світ французької казки» поринули учні 1 – Б класу разом з вчителем Шенгер В.М., а також учні 1 – А класу (вчитель Тоцька Н.А.). Діти згадали знайомі з дитинства казки, а також познайомилися з їхнім автором Шарлем Перро.

«Подорож до Лувру» здійснили учні 4 класів. Вчитель Дибська Н.С. в захоплюючій формі продемонструвала дітям скарбницю цього легендарного музею.

У Вікторині Знавців Франці «Чи знаєш ти Францію?» взяли участь учні 6 класів (вчителі Штепа Т.Г., Тоцька Н.А.)

В 9 класах пройшов урок – презентація «Знайомство з французькою культурою» (вчитель Овчаренко Я.І.), а в 11 класі Урок французького кіно

(вчитель Антонець О.В.).

Вівторок, 14 березня

Під час уроку – подорожі «Париж – столиця Франції учні 1- В класу мали змогу «відвідати» відомі місця Парижу, «прогулятися» його проспектами та вулицями, «вдихнути аромат» цього чудового міста разом з вчителем Антонець О.В.

Любителі поезії продемонстрували свої таланти в Конкурсі декламації французької поезії (4 клас, вчитель Тоцька Н.А. ) і в Конкурсі читців (6 клас, вчитель Штепа Т.Г).

Учні 7 – х класів (вчитель Шенгер В.М.) виявили свої знання в ході Лінгвістичного марафону. Найкращими виявилися учениці 7 – А класу Коваленко Вікторія та Туйнова Таміла.

Вчитель Антонець О.В. організувала і провела Круглий стіл «Молодь Франції та України: проблеми, пріоритети, мрії», під час якого учні 11 класу обговорили нагальні питання, які хвилюють людей їхнього віку в наших країнах.

Середа, 15 березня

Для першокласників вчитель Антонець О.В. провела Конкурс «Я люблю французьку мову», показавши починаючим вивчати мову її мелодичність та мотивуючи дітей до свого відкриття французької мови.

Для більш дорослих учнів запропоновано

- Урок – подорож «Франкофонія» (5 клас, вчитель Антонець О.В.);

- Конкурс декламації французької поезії (6 клас, вчитель Тоцька Н.А.);

- Вікторину «Зірки французького кіно» (7 клас, вчитель Шенгер В.М.).

А найбільш досвідчені, а саме учні 11- А класу прийняли участь у уроці – презентації «Символи Франції» (вчитель Штепа Т.Г.).

Четвер, 16 березня

Захід «Веселі історії «Трохи музики» захопив учнів 2 - го класу, де діти розважилися під творчим керівництвом вчителя Дибської Н.С. Також Наталя Сергіївна поставила казку Ш.Перро «Мальчик с пальчик», але вже з учнями 3 класу.

«Французькі свята та традиції» - таке свято відбулось в учнів 5 – класів (вчитель Чекмарьова Л.Д.).

Конкурс презентацій «Французький живопис від середньовіччя до наших днів» організований вчителем Асіамою Л.М. для учнів 9 – х класів, під час якого учасники насолоджувалися творами французького живописного мистецтва різних напрямків і шкіл.

П’ятниця, 17 березня

В грі «Найрозумніший» всі учні 3 класу намагалися проявити себе як справжні знавці Франції (вчитель Антонець О.В.), а учні 6 класу прийняли участь в квесті «Пошук скарбів в Луврі».

Вчителем Чекмарьовою Л.Д. було проведено цікавий захід «Французький кінематограф» в 7 класах.

Урок – вікторина «Чи знаєш ти Францію?» пройшов в 11 - А класі (вчитель Штепа Т.Г.)

Понеділок, 20 березня

Учасниками Всеукраїнського Марафону Франкофонії, базою для проведення якого в рамках марафону у Запоріжжі став Запорізький національний університет, були учні 10 – А класу Лисяк Іван, Соснова Вікторія, Стойчева Валерія та учениці 11 – А класу Гусарова Олександра, Діброва Роксолана, М’ясна Анастасія, Острогляд Юлія, Коцур Раджита та Вербовецька Анастасія. Учні взяли участь у різноманітних інтерактивних іграх. Вони відповідали на запитання організаторів, створювали власні відеороліки та відеосюжети на задану тему, співали пісні, а наприкінці заходу отримали море позитиву і чудовий настрій від спілкування один із одним та з представниками Республіки Франція.

Середа, 22 березня

Закінчилася Декада грандіозним Гала – концертом, який складався із двох частин.

Актова зала була прикрашена малюнками учениць 10 – А класу Соснової Вікторії та Поліни Прус.

Вели концерт учениці 10 – А класу Соснова Вікторія та Жук Софія.

Учні молодшої школи представили музичні номери. Кожний виступ був схожий на маленький спектакль: учасники співали і танцювали, демонстрували свої артистичні здібності. Костюми ти аксесуари нагадували справжні французькі, а щирість виконання та старанність дітей постійно зривали бурні аплодисменти глядачів:

Dansons la capucine 1 – Б клас (вчитель Шенгер В.М.);

On fait la gymnastiqu